Index
Full Screen ?
 

2 Chronicles 32:28 in Oriya

Oriya » Oriya Bible » 2 Chronicles » 2 Chronicles 32 » 2 Chronicles 32:28 in Oriya

2 Chronicles 32:28
ଲୋକମାନେ ହିଜକିଯଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ଯ, ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ପଠାଉଥିଲେ, ତାହା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରଗୃହ ସବୁ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପଶୁପଲ ଓ ମଷେପଲ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ସବୁ ଥିଲା।

Storehouses
וּמִ֨סְכְּנ֔וֹתûmiskĕnôtoo-MEES-keh-NOTE
also
for
the
increase
לִתְבוּאַ֥תlitbûʾatleet-voo-AT
corn,
of
דָּגָ֖ןdāgānda-ɡAHN
and
wine,
וְתִיר֣וֹשׁwĕtîrôšveh-tee-ROHSH
and
oil;
וְיִצְהָ֑רwĕyiṣhārveh-yeets-HAHR
stalls
and
וְאֻֽרָוֹת֙wĕʾurāwōtveh-oo-ra-OTE
for
all
manner
לְכָלlĕkālleh-HAHL
beasts,
of
בְּהֵמָ֣הbĕhēmâbeh-hay-MA

וּבְהֵמָ֔הûbĕhēmâoo-veh-hay-MA
and
cotes
וַֽעֲדָרִ֖יםwaʿădārîmva-uh-da-REEM
for
flocks.
לָאֲוֵרֹֽת׃lāʾăwērōtla-uh-vay-ROTE

Chords Index for Keyboard Guitar