Index
Full Screen ?
 

Jeremiah 17:3 in Telugu

Telugu » Telugu Bible » Jeremiah » Jeremiah 17 » Jeremiah 17:3 in Telugu

Jeremiah 17:3
పొలములోనున్న నా పర్వతమా, నీ ప్రాంతములన్నిటిలో నీవు చేయు నీ పాప మునుబట్టి నీ ఆస్తిని నీ నిధులన్నిటిని నీ బలిపీఠములను దోపుడుసొమ్ముగా నేనప్పగించుచున్నాను.

O
my
mountain
הֲרָרִי֙hărāriyhuh-ra-REE
in
the
field,
בַּשָּׂדֶ֔הbaśśādeba-sa-DEH
give
will
I
חֵילְךָ֥ḥêlĕkāhay-leh-HA
thy
substance
כָלkālhahl
and
all
אוֹצְרוֹתֶ֖יךָʾôṣĕrôtêkāoh-tseh-roh-TAY-ha
treasures
thy
לָבַ֣זlābazla-VAHZ
to
the
spoil,
אֶתֵּ֑ןʾettēneh-TANE
places
high
thy
and
בָּמֹתֶ֕יךָbāmōtêkāba-moh-TAY-ha
for
sin,
בְּחַטָּ֖אתbĕḥaṭṭātbeh-ha-TAHT
throughout
all
בְּכָלbĕkālbeh-HAHL
thy
borders.
גְּבוּלֶֽיךָ׃gĕbûlêkāɡeh-voo-LAY-ha

Chords Index for Keyboard Guitar