Index
Full Screen ?
 

ന്യായാധിപന്മാർ 6:1

മലയാളം » മലയാളം ബൈബിള്‍ » ന്യായാധിപന്മാർ » ന്യായാധിപന്മാർ 6 » ന്യായാധിപന്മാർ 6:1

ന്യായാധിപന്മാർ 6:1
യിസ്രായേൽമക്കൾ പിന്നെയും യഹോവെക്കു അനിഷ്ടമായുള്ളതു ചെയ്തു: യഹോവ അവരെ ഏഴു സംവത്സരം മിദ്യാന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു.

And
the
children
וַיַּֽעֲשׂ֧וּwayyaʿăśûva-ya-uh-SOO
of
Israel
בְנֵֽיbĕnêveh-NAY
did
יִשְׂרָאֵ֛לyiśrāʾēlyees-ra-ALE
evil
הָרַ֖עhāraʿha-RA
in
the
sight
בְּעֵינֵ֣יbĕʿênêbeh-ay-NAY
Lord:
the
of
יְהוָ֑הyĕhwâyeh-VA
and
the
Lord
וַיִּתְּנֵ֧םwayyittĕnēmva-yee-teh-NAME
delivered
יְהוָ֛הyĕhwâyeh-VA
hand
the
into
them
בְּיַדbĕyadbeh-YAHD
of
Midian
מִדְיָ֖ןmidyānmeed-YAHN
seven
שֶׁ֥בַעšebaʿSHEH-va
years.
שָׁנִֽים׃šānîmsha-NEEM

Chords Index for Keyboard Guitar